top of page

Naudinga informacija

7 žingsniai iki statybos leidimo - planuojantiems projektuoti ir statyti namą

 1. Įsigyti žemės sklypą ir turėti jo dokumentus:

1.

 

Žemės sklypo nuosavybės dokumentas

 

T.y. VĮ Registrų centro išrašas.

2.

 

Žemės sklypo planas

 

Dokumentas esantis žemės sklypo kadastrinių matavimų byloje.

3.

 

Statinių nuosavybės dokumentas

 

Pateikiama jeigu sklype yra statiniai.

VĮ Registrų centro išrašas.

4.

 

Statinių kadastrinių matavimų byla

 

Pateikiama jeigu sklype yra statiniai

5.

 

Detalusis planas

 

Pateikiama jeigu detalusis planas buvo atliktas. 

Šį dokumentą sklypo pirkėjui privalo perduoti sklypo pardavėjas

6.

 

Savivaldybės administracijos direktoriaus raštas dėl detaliojo plano patvirtinimo

 

Pateikiama jeigu detalusis planas buvo atliktas. 

 2. Turėti ne senesnę nei 3 metų suderintą topografinę nuotrauką

Topografinę nuotrauką, kuri rodo Jūsų sklypo planą su visomis gretimybėmis, komunikacijomis ir aukščiais ir pan., galima užsakyti pas matininkus, kurie paprastai visus darbus atlieka per 2-4 savaites.

 

Topografinę nuotrauką galite užsakyti lygiagrečiai su projektavimo sąlygomis - kol lauksite iš savivaldynės ir kitų institucijų projektavimo sąlygų, matininkai atliks topografinę nuotrauką.

 

Padėsime užsakyti topografinę nuotrauką jeigu jos neturite.

 3. Gauti bendrasavininko sutikimą

Remiantis Statybos įstatymu, jei sklypas priklauso keliems savininkams, reikalingas bendrasavininko sutikimas, kad projektavimo sąlygos ir statybą leidžiantis dokumentas būtų išduotas vieno iš savininkų vardu.

 4. Užsakyti projektavimo sąlygas:

1.

 

Specialieji architektūros reikalavimai

 

Padėsime jums užpildyti prašymą ir sukomplektuoti reikiamus dokumentus

2.

 

Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

 

Reikalavimai taikomi konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje. Prašymo formą rasite čia

3.

 

Specialieji paveldosaugos reikalavimai, kuriuos išduoda kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos

 

Reikalavimai taikomi kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose.

4.

 

Prisijungimo prie inžinierinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos

 

Reikalavimus išrašo inžinerinių tinklų ir susiekimo komunikacijų savininkai ar naudotojai.

 

Padėsime jums užpildyti prašymą ir sukomplektuoti reikiamus dokumentus

5.

 

Kitos projektavimo sąlygos

 

Priklausomai nuo savivaldybės, kurioje numatyta statyti namą, gali būti reikalingi ir kitokie projektavimo reikalavimai. Užsakinėjant savivaldybėje architektūros reikalavimus, patartina pasiteirauti, ar reikalingi papildomi reikalavimai būtini namo projektui.

 5. Užsakyti namo projektą - pasirinkite vieną iš jau sukurtų GetHouse.Lt namų arba užsakykite individualų namo projektą

1. Dizaino sukūrimas

 

Kaip analogus savo namui, pasirinkite jums patinkančius namus iš galerijų:

Jeigu radote jums tinkantį namą - mes jį optimaliai pakoreguosime pagal jūsų poreikius.

 

Norite išskirtinio dizaino - mes sukursime individualų namo projektą.

 

Su vienu iš mūsų architektų aptarkite savo namo viziją. Gavus reikalingą informaciją, architektas pradės darbus: projektuojami aukštų planai, ieškomi tūrio bei fasadų sprendiniai. Su architektu aptarsite namo padėtį sklype, apdailos medžiagas, namo planus, fasadus ir kitus klausimus.

 

Šis etapas prasideda tada, kai pasirašoma namo projektavimo darbų sutartis bei sumokamas pradinis 30% dydžio avansinis įnašas.

2. Techninių brėžinių ruošimas

 

Šio projektavimo etapo metu ruošiami brėžiniai, formuojama projekto bylą. 

 

BAZINIS projekto atveju yra paruošiama minimali projekto apimtis reikalinga statybos leidimui gauti.

 

PREMIUM projekto atveju statinio projektui rengiamos šios dalys:

 • bendroji;

 • architektūros;

 • konstrukcijų;

 • vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

 • šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

 • elektrotechnikos;

 • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

 • interjero;

 • aplinkos sutvarkymo;

 • kitos dalys, atsižvelgiant į pastatų tipo specifiką bei užsakovo pageidavimus.

 

Bendru atveju, kiekvieną projekto dalį sudaro:

 • Aiškinamasis raštas;

 • Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai;

 • Techninės specifikacijos;

 • Sprendinių brėžiniai.

 

 

ARCHITEKTŪROS IR SKLYPO SUTVARKYMO DALIES SUDĖTIS

 

 • sklypo brėžiniai (sklypo planas, sklypo aukščių planas, sklypo dangų planas, suvesinis inžinerinių tinklų planas);

 • architektūriniai namo aukštų ir stogo planai;

 • architektūriniai namo pjūviai;

 • namo fasadai ir ju spalvinis sprendinys;

 • aiškinamasis raštas;

 • techninės specifikacijos;

 • langų ir durų specifikacijos;

 • namo vizualizacijos.

 

Šis etapas prasideda užsakovui patvirtinus 1 etape pasiūlytus sprendinius ir sumokėjus antrąjį 30% dydžio įnašą. Projektuotojui atlikus visus brėžinius ir paruošus bylą, užsakovas galutinai patvirtina projekto sprendinius ir sumoka trečiąjį 40% dydžio įnašą.

 

PASTABA: plačiau apie projekto sudedamąsias dalis skaitykite statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 8 priedą.

 

3. Projekto patvirtinimas ir suderinimas

 

Pasibaigus projektavimo darbams, projektas paskelbiamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, kurioje projektas per 3 darbo dienas įregistruojamas, o per kitas 20 darbo dienų atsakingos institucijos atlieka statinio projekto tikrinimą. 

 

Gavus visų institucijų pritarimą projektui, išduodamas statybos leidimas.

 

Šiame etape projektas skelbiamas „Infostatyba“ sistemoje. Etapas pasibaigia tą dieną, kai gaunamas projekto pritarimas iš visų atsakingų institucijų ir skelbiama, kad projektas gavo statybos leidimą. Gavus statybos leidimą, mes atspausdiname Jums visą projekto bylą, taip pat duodame projekto bylos skaitmeninį variantą PDF formatu.

 

 

 

Visi mūsų namų projektai apdrausti civiliniu projektuotojo draudimu.

 6. Sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai

Naujo namo statybos atveju valstybinės rinkliavos dydis yra 78 €. Rekonstrukcijos ir kito pobūdžio statybos atveju mokėtiną sumą rasite mokėjimo nurodymo instrukcijoje. Mokėjimą reikia atlikti prieš pateikiant projektą derinimui.

 7. Parašyti įgaliojimą projektuotojui

Statybos įstatyme numatyta jog namo statytojas privalo derinti namo projektą su visomis reikiamomis institucijomis. Bet derinimo procesas yra sudėtingas ir reikalaujantis laiko sąnaudų, todėl dažnai namo statytojas įgalioja projektuotoją atlikti derinimo procesą.

bottom of page